История

1989г.

 • Създаване на "Цифрови Системи" – първият Интернет доставчик в България.

1989 – 1990г.

 • Първото предлагане на интернет електронна поща и мрежови новини.

1991г.

 • Предлагане на интернет услуги като партньор и член на EUnet;
 • Стартиране на специална политика за предоставяне на преференциални цени за образованието, науката, медицината, армията и полицията;
 • Създаване на регистър за интернет имена в областта .bg ;
 • Първите регистрирани домейни в областта .bg: bgnic.bg, danbo.bg, digsys.bg .

1992

 • Започва предлагането на пълен TCP/IP достъп до Интернет.

1993г.

 • Първият web сайт в България – www.digsys.bg .

1994г.

 • Собствен арендован аналогов канал Варна – Амстердам;
 • Първата Интернет автономна система в България;
 • Съвместно предлагане с другите членове от мрежата на EUnet на мобилен достъп до Интернет – EUnet Traveller, валиден в различни страни в света Услуга за изпращане на факс през Интернет до всяка точка на света.

1996г.

 • Клиенти са над 20 университета в България;
 • Първият цифров канал София – Амстердам.

1997г.

 • Първият сателитен канал София – Амстердам;
 • Изградена диспечерска система за денонощно наблюдение на инфраструктурата;
 • Първата web-базирана система с достъп до база данни в България – Български новини - Виртуална мултимедийна среда за безплатно публикуване на информация в Интернет, постъпваща от вестници, списания, книги, научни издания, учебници, с безплатен достъп.

1998г.

 • Сателитни канали от САЩ до няколко града в страната;
 • Започва предлагането на безжични мрежи и безжичен достъп до Интернет;
 • Туристическа информационно-резервационна система TourInfo - Първата по рода си web-базирана система в България, изпреварила времето;
 • Първият on-line юридически справочник DEJURE+ .

1999г.

 • Обединение на глас и данни в една мрежа: Използване на IP телефония;
 • Изграждане на виртуални частни мрежи (Virtual Private Networks);
 • Достъп до Интернет по ISDN линия;
 • Карти за достъп до Интернет;
 • Застраховки "Гражданска отговорност" по Интернет.

2000г.

 • Локални възли за достъп до Интернет в 50 града в България;
 • Цифрови канали за връзка между София и 25 града в страната;
 • Клиенти са над 40 учебни заведения.

2001г.

Разделяне на "Цифрови Системи" в 3 направления по дейности:

 • "Цифрови Системи" ООД – Интернет доставчик, изграждане и поддръжка на компютърни системи и мрежи, Интернет/Интранет инфраструктури, комуникационно оборудване;
 • "Регистър.БГ" ООД – Регистрация, поддръжка и управление на домейните от областта .bg;
 • "Цифрови Системи Лимитид" ООД – Проектиране и изграждане на софтуерни решения, информационни системи, бази данни.

2002г.

 • Локални възли за достъп до Интернет в 60 града в България;
 • Кабелен достъп до Интернет;
 • Времето в момента & метеорологични прогнози за България и света, weather.digsys.bg, vremeto.v.bg - Първата по рода си система на Балканския полуостров за on-line наблюдение на времето.
  Автоматично обновяване на моментната температура за цялата страна.
  Данните се предоставят от фирма "ТВ-МЕТ".
 • II-ро място web дизайн на ComputerSpace за 2003г.

2003г.

 • Предлагане на on-line разплащане.

2004г.

 • Разработване и внедряване на web-базирана интегрирана библиотечно-информационна система за Регионална библиотека "Пенчо Славейков" Варна.

2006г.

 • Въвеждане в експлоатация на напълно автоматизирана система за регистрация на домейни в областта .bg и подобластите.

2007г.

 • Регистрация и управление на домейни с цифрови сертификати за електронен подпис;
 • Въвеждане на DNSSEC (DNS сигурност);
 • .bg – Втората в света област, подписана по DNSSEC;
 • Първият в света Регистър, предлагащ пълна автоматизация на DNSSEC.

2008г.

 • Първата web-базирана система, позволяваща on-line закупуване на предплатена услуга DigSys HotSpot за безжичен достъп до Интернет, валидна в цялата страна, hotspot.v.bg .

2009г.

 • Разплащане с кредитни карти.

Първият партньор и дистрибутор в България на:

 • Cisco Systems (1992–1997г.);
 • Telebit (1991–2002г.);
 • Patton Electronics (1998–2002г.).