Кабелен Интернет достъп

Кабелният Интернет достъп е услуга, базирана на кабелните мрежови технологии. Услугата се реализира по кабелен път, посредством свързването на кабел към комутатор от изградената мрежа на "Цифрови Системи". Това гарантира надеждна, постоянна и високоскоростна връзка към глобалната мрежа.

Схема на практическо приложение на комбинирана технология безжичен и кабелен Интернет:

Предимства

  • Високоскоростен достъп до Интернет;
  • Възможност за изграждане на връзки в отдалечени райони и селища;
  • Атрактивни цени, при високо качество на услугата;
  • Възможност за ползване на безплатно безжично оборудване, предоставено от "Цифрови Системи".

Характеристики

  • Възможност за избор на скорост на връзката според нуждите на клиента;
  • Възможност за избор на връзка: с отчитане на трафика, времето или неограничен достъп;
  • Възможност за свързване на мрежа от компютри;
  • Възможност за назначаване на статичен IP адрес;
  • Ползване на пощенска кутия с неограничен обем;

Фирма "Цифрови Системи" предлага високоскоростно безжично оборудване.

За запитвания и поръчки: