Услуги

Интернет услуги

Интернет услуги – Безжичен Интернет достъп

Безжичен Интернет достъп - Услугата се реализира по безжичен (wireless) път посредством използването на безжични устройства. Всяка изградена точка позволява изграждане на локална мрежа. Услугата е подходяща както за големи предприятия, така и за корпоративни клиенти. повече>

Интернет услуги – Интернет достъп по кабел

Интернет достъп по кабел - Услугата е базирана на кабелните мрежови технологии. Тя се реализира по кабелен път, посредством свързването на кабел към комутатор от изградената мрежа на "Цифрови Системи". Това гарантира надеждна, постоянна и високоскоростна връзка към глобалната мрежа. повече>

Интернет услуги – Виртуални частни мрежи

Виртуалните частни мрежи (VPN) са мрежи, разпростиращи се върху обща мрежова инфраструктура. VРN предлага същото ниво на сигурност, управление и права на достъп, както е при собствените локални мрежи. Предимствата, които VPN предлага, са ниската цена и увеличената възможност за свързване на отдалечени компютри, мобилни потребители и отдалечени офиси, както и на нови потребители и доставчици. повече>

Интернет услуги – IP телефония

IP телефония - намалени разходи и повишена ефективност. Обединява глас и данни в една мрежа - гласът не натоварва сериозно компютърната мрежа. Гласовите пакети автоматично се маркират като високо приоритетни в мрежата на "Цифрови Системи". повече>

Хостинг услуги

Хостинг услуги – Web хостинг

Web хостинг - "Цифрови Системи" предлага хостинг на: WEB страници, WEB системи и портали. Сървърите на "Цифрови Системи" са с гарантирана, постоянна международна и национална свързаност към глобалната мрежа. Сървърите за хостинг са с местоположение - София. повече>

Хостинг услуги – Колокация

Колокация - "Цифрови Системи" предлага услуга за колокация на сървъри. Услугата представлява предоставяне на физическо пространство за собствени сървъри на клиента. Осигурява се резервирано електрическо захранване на сървърите, високоскоростна и надеждна връзка до Интернет, инсталация и дененощна техническа поддръжa. повече>

Софтуерни услуги

Софтуерна услуги – Разработване на софтуер

Разработване на софтуер - "Цифрови Системи" предлага проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на програмни системи с бази данни и web-базирани приложения. Фирмата има опит в разработването на системи, работещи със сертификати за електронен подпис, баркод четци и други. повече>

Системна интеграция

Системна интеграция – Проектиране на мрежови инфраструктури

Проектиране на мрежови инфраструктури - "Цифрови Системи" проектира и изгражда цялостни решения за мрежови инфраструктури. повече>

Системна интеграция – Комуникационно оборудване

Комуникационно оборудване - Фирма "Цифрови Системи" предлага доставка и конфигуриране на комуникационно оборудване за мрежова свързаност. В зависимост от предпочитанията на клиентите, фирмата може да предостави комуникационно оборудване за ползване в рамките на периода на договорената услуга. повече>

Системна интеграция – Инсталация и настройки

Инсталация и настройки - "Цифрови Системи" предлага инсталации и настройки на софтуер за работа в Интернет. Услугата може да бъде извършена на място или в офис на фирмата. повече>

За запитвания и поръчки: