IP телефония

Обединява глас и данни в една мрежа - гласът не натоварва сериозно компютърната мрежа. Гласовите пакети автоматично се маркират като високо приоритетни.
Намаляват се инвестициите в мрежова инфраструктура и разходите за администриране и поддръжка.
Въвеждането на нови приложения, повишаващи продуктивността или подобряващи обслужването на потребителите, е значително по-лесно и ценово ефективно.

Схема на практическо приложение на IP телефония

Стойността на мрежата за IP телефония е по-ниска в сравнение с цената на традиционната телефонна централа и отделната мрежа за данни. Гласовият трафик се пренася по мрежата за данни, която вече функционира и това е приемлив за бизнеса вариант.

Качеството на гласа не е проблем при IP телефонията - при правилно администриране и контрол на корпоративната мрежа обикновено има свободен капацитет, който да се отдели за гласовия трафик. Гласът не натоварва съществено високоскоростните локални и градски мрежи.

Намаляват се разходите за градски и междуселищни разговори в рамките на дадена компания.

Интегрирани даннова и гласова мрежа - по-малко комуникационни устройства и кабели.

За запитвания и поръчки: